Felhasználói Szabályzat

FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT

A felhasználói szabályzat , beleértve a tiltott tevékenységek listáját is, részét képezi a RealGen Kft. -vel kötött szerződésnek. Amennyiben bármilyen olyan tevékenységet végez, amelyet a szabályzat tilt a RealGen Kft.  felfüggesztheti vagy véglegesen törölheti minden felhasználói hozzáférését.

A RealGen Kft. Felhasználói szabályzata (röviden a szabályzat) azért jött létre, hogy segítsen megvédeni a RealGen Kft. -t, a RealGen Kft. előfizetőit és az Internetes közösséget az általában véve felelőtlen, esetenként törvényileg is tiltott tevékenységektől. A szabályzat nem tartalmaz minden olyan tevkenységet, amelyet a RealGen Kft. tilt. A RealGen Kft. fenntartja a jogot, hogy a szabályzatban szereplő feltételeket és tiltó listát bármikor megváltoztahassa.

A RealGen Kft. által tiltott tevékenységek listája:

– Tilos bármilyen olyan anyagot tárolni, megosztani vagy továbbküldésében segédkezni, amely törvény vagy a szabályzat által tiltott. Beleértve mennyiségi korláttól függetlenül bármely szerzői jog által védett, védjegyzett, üzleti titoknak minősülő vagy bármilyen más szellemi terméket a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül, továbbá olyan anyagot, amely közízlést sért, rágalmaz, illegális tevékenység részét képezi, vagy export szabályozást sért.
– Nagymennyiségű kéretlen e-mail küldése (“spam” küldés). A spammelés bármilyen formája a RealGen Kft. hálózatán keresztül tiltott. Hasonlóképp tiltott más szolgáltató erőforrásait használni spam küldésre, vagy annak (látszólagos) megválaszolására a RealGen Kft. hálózatából.
– Tilos olyan levelező lista futtatása, amely nem kér írásban visszakövethető módon engedélyt a listára való jelentkezéshez.
– Tilos levelező listára feliratkozni az e-mail cím tulajdonosának nevében, annak kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A levelező listára való feliratkozás visszaigazolásáról szóló visszaigazolásokat a lista működésének végéig a lista tulajdonosának meg kell őriznie.
– Harmadik személytől származó e-mail címlista vásárlása, amely bármely RealGen Kft. által regisztrált domainhez kapcsolódik vagy bármely RealGen Kft. felhasználója által használatban van, tilos.
– Reklámozása, továbbítása vagy bármilyen módon való elérhetővé tétele minden olyan szoftvernek vagy terméknek vagy szolgáltatásnak, amely a szabályzatban vagy más Internet Szolgáltató szabályzatában tiltott, tilos. Beleértve, de nem kizárólag a spam küldésre, ping alapú támadás, syn flood, e-mail elárasztás, szolgáltatás ellehetelenítésre használható ilyen programok mindegyikét.
– A RealGen KFT hálózatának bármilyen erőforrása, például account hozzáférések, tárterület, dedikált vagy VPS serverek viszonteladása olyan cégek vagy magánszemélyek részére, akik közismert spam tevékenységet folytatnak.

– Engedély nélküli kísérlet olyan erőforrás vagy felhasználói hozzáférés megszerzésére, amely nem a kísérletező birtokában van. (“elektronikus betörési kísérlet”).
– Díjköteles szolgáltáshoz vagy eszközhöz való hozzáférés vagy annak kísérlete is tilos a szolgáltatást vagy eszközt biztosító szolgáltató által meghatározott díj fizetése nélkül.
– Olyan adatokhoz való engedély nélküli hozzáférés, módosítás vagy tönkretétele vagy bármilyen kísérlet ezek valamilyikére, amely RealGen Kft bármelyik ügyfelének birtokában vagy végfelhasználójának birtokában van tilos.
– Tétlenül tűrni olyan tevékenységet, amely mások zaklatására irányul, vagy szolgáltatás ellehetetlenítést kísérel meg (DOS, DDOS) (összehangolt sorozatos támadás), amely a RealGen Kft. vagy bármely más szolgáltató hálózatába irányul tilos.
– Tilos a RealGen Kft. szolgáltatását arra használni, hogy más hozzáféréssel rendelkező felhasználó ne férhessen hozzá az általa használni kívánt szolgáltatáshoz.

RealGen Ügyfeleinek felelőssége az Ő ügyfeleikért:

A RealGen Kft. Ügyfelei felelősek az Ügyfél felhasználója által okozott bármilyen nemű kárért, amennyiben a RealGen Kft. szolgáltatását igénybe veszi.
A RealGen Kft. Ügyfeleinek feladata megismertetni a szabályzattal a felhasználóit. Panasz esetén a RealGen Kft. e-mailben tájékoztatja a panaszolt szolgáltatás számlafizetőjét. A szabályzat megszegése esetén a RealGen Kft. fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a szolgáltatást, továbbá megtesz mindent, hogy az Ügyfél további szabályszegést ne követhessen el.